MC | Körlektioner

Den praktiska utbildningen anpassas efter elevens förkunskaper och körvana. Målet är oavsett att våra kunder ska klara körprovet, känna sig trygga i trafiken och framföra motorcykeln med säkerhet för våra medtrafikanter.
Pris: 1375 kr för 60 minuter
Bokning: Kontakta oss eller boka online

Körlektioner för motorcykel

Den praktiska utbildningen börjar med med att förstå och lära känna motorcykeln. Detta i form av balans- och bromsövningar samt annan manöverträning.

Därefter utvärderar vi körvana och planerar utbildningsupplägget utefter kundens önskemål.

Följande moment är exempel på saker vi går igenom under körlektionerna:

 • Klädsel & motorcykel
 • Inledande manövrering
 • Växling
 • Start i lutning
 • Manövrering
 • Säkerhetskontroll
 • Samordning och bromsning
 • Inledande tätort
 • Mindre landsväg
 • Stadskörning
 • Landsväg
 • Motorväg
 • Halka och dåligt underlag
 • Utbildningskontroll